Information om coronaviruset och scoutverksamheten

2 april, 2020 av Markus Svensson

Styrelsen i Falkenbergs scoutkår följer noga utvecklingen av coronaviruset och de riktlinjer och uppmaningar som folkhälsomyndigheten delger svenska folket samt de föreskrifter och tolkningar som Scouterna centralt ger oss. Med anledning av detta har kårstyrelsen beslutat om några ändringar av vårens scoutverksamhet.

Varje scoutavdelning kommer fortsätta med veckoträffarna men kommer ALLTID vara ute så tänk på kläder efter väder. Hur det blir med hajker meddelas av ledarna på respektive avdelning.